Denetim

Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlere Uygunluk Denetimi

Denetim niteliğindeki işlere ilişkin gerçekleştirilecek çalışma ve/veya uygulamalar üzerinde mutabakata varılması ve yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen fiili bulguların raporlanması