Vergi

Dolaylı Vergi Hizmetlerimiz (KDV, ÖTV, Gümrük Vergisi ve diğer vergiler)

Dolaylı vergiler, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, gümrük vergisi gibi çeşitli vergileri kapsamaktadır. Bu vergiler yapıları itibariyle nakit akışını ve maliyetlerini etkileyebildikleri için tüm işletmeler için önem arz etmektedir, özellikle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisine tabi işlemleri yoğun olan işletmeler için hayati bir öneme sahiptir.

Dolaylı vergi hizmetleri ekibimiz, karşılıklı bilgi ve görüşlerini paylaşarak tutarlı, etkin ve sonuca yönelik çözümler sunmaktadır.

Dolaylı vergi danışmanlık hizmetleri kapsamında dolaylı vergiler ile ilgili planlama, günlük faaliyetler ile ilgili danışmanlık, Dış ticaret işlemleri kapsamında karşılaşılan gümrük ile ilgili hususlar ile gümrük vergilerine ilişkin konularda danışmanlık vermektedir.

Dolaylı Vergi Denetim ve Tasdik Hizmetlerimiz

Bilgi ve deneyime sahip olan dolaylı vergi hizmetleri ekibimiz aynı zamanda KDV iadesi talepleri ile ilgili hizmetlerde sunmaktadır.

Dolaylı vergi tasdik hizmetlerimizden olan KDV İadesi tasdik raporu hazırlanırken Vergi İdaresi’nin öngördüğü prosedürler ve işlem sürecini yakından takip eden yönetici ve ekibimiz ile iade sürecini kısalmakta böylece firmaların katlanacakları finansman maliyeti azalmaktadır.