Vergi

Gümrük, Dış Ticaret ve Belgelendirme Hizmetlerimiz

1. Dış ticarete konu edilecek eşya mutlaka bir gümrük rejimine tabi olur. Eşya ile ilgili yapılacak işlemlere göre eşyanın rejiminin tespiti önem taşır. Aşağıda yazılı gümrük rejimlerinin tümü ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

2. Belgelendirme hizmetlerimiz kapsamında Gümrük ve Dış Ticaret işlemlerinin yürütülmesi sırasında işlemin niteliğine göre çeşitli kurum ve kuruluşlardan belge alınması gerekebilir. Aşağıdaki belgelerin alınması/revizyonu/süre uzatımı/kapatma talepleri ile ilgili hazırlık ve takip alanlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.