Vergi

Kurumlar Vergisi ile ilgili Denetim, Tasdik ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

DRF Vergi bölümü olarak, amacımız vergi denetimi, tasdik ve danışmanlık hizmetleri konularında sizlerin ihtiyaç ve önceliklerinize yönelik, en doğru ve uygulanabilir stratejiler oluşturup, katma değerli çözümler sunmaktır.

Kurumlar Vergisi Matrahı Denetim, Tasdik (Tam Tasdik) Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir :

Genel olarak verginin doğal karmaşıklığı, hızlı mevzuat değişiklikleri ve Vergi İdaresi’nin değişen yorumları dikkate alındığında mükelleflere istenmeyen vergi cezalarından ve buna bağlı olarak ortaya çıkan vergi uyuşmazlıkları ve problemlerinden kaçınmak amacıyla matrahlarını ve beyanlarının kanuna uygun olduğundan emin olmak isterler.

Vergi denetim ve tasdik hizmetlerimiz, sizlerin vergi kanunları ile uyum konusunda kendinizi güvende hissetmenizi sağlamaktadır.

Tam tasdik hizmeti, Vergi İdaresi’ne Kurumlar Vergisi matrahının doğru beyan edildiğinin teyidi, şirket hesaplarının vergi kanunlarına uygunluğunun denetimini kapsamaktadır. Bu hizmet, firmanıza olası bir vergi denetiminde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi anlamında güven sağlamaktadır.

DRF olarak yaptığımız periyodik denetimler ile firma uygulamalarının mevzuata uygunluğu sağlanarak olası vergisel riskler henüz realize olmadan gerekli tedbirler almaktayız.

Kurumlar Vergisi Danışmanlık Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir :

Vergi Danışmanlığı ve planlama hizmetlerimiz kapsamında vergisel tasarruf fırsatlarının en etkin biçimde uygulanmak için ilgili vergisel risk ve avantajları önceden tespit edip firmaların zamanında ve doğru kararlar almak suretiyle doğru bir vergi yönetimini sağlamaktır.

Ayrıca İdare ile yaşanabilecek her türlü vergisel uyuşmazlık halinde müşterilerimize optimum çözümler üretmekteyiz. Bu kapsamda vergi davaları ile ilgili araştırma ve görüş hazırlama, vergi incelemeleri sırasında ve sonrasında hem idari hem yargısal işlemler konusunda danışmanlık ve bu süreçlerin yönetimi hizmetleri verilmektedir.

Kurumlar Vergisi ile ilgili vermiş olduğumuz diğer danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir :

Diğer Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz :

Şirketler bazı vergi avantajlarından faydalanabilmesi için veya vergi ile ilgili doğrudan ilgili olmayan diğer konularda, ilgili ihtiyaç duyabileceği işlemleri, Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmeniz gerekebilmektedir. Bu kapsamda sunduğumuz diğer tasdik hizmetlerinin bir bölümü aşağıdaki gibidir.

Tüm yaşamımızda tam doğruluğu muhafaza ederek, davranışlarımızda eksiksiz doğruluğu ve dürüstlüğü hedefleriz.

Müşterilerimizin menfaatlerini kendi menfaatlerimizin üzerinde tutarız.

Müşterilerimizin bilgilerini ve verilerini en gizli sır olarak kabul eder, dışarı yaymayız, sadece müşterimizin başarısına odaklanırız.